Dział Prasa

Główna » Sklep » Działy sklepu » Dział Prasa

Sklep U Kasi umożliwia zakup produktów z kategorii Prasa.

Prasa (łac. presso tłoczyć) – określenie dzienników, czasopism i „środków masowego przekazywania powstałych w wyniku postępu technicznego” o charakterze informacyjnym, wydawanych periodycznie, nie rzadziej niż raz do roku, wyróżniających się stałym tytułem i kolejnym numerem. Czytaj więcej